Szabadidő- és Vízisport Egyesület

A LEGFRISSEBB HÍREK!!!!!

2016.01.25 08:36

Mohosz közleménye....

A már MOHOSZ kezelésben lévő vízterületeket és alhaszonbérleti szerződötteket a következő linken lehet megnézni (folyamatosan változik, a nagy Duna még nincs benne...)

 

www.mohosz.hu/index.php/szovetsegi-iroda/kozerdeku/vizteruletek

 

itt van pdf-ben is

MOHOSZ vizteruletek 2016 01 24én.pdf (366751)

 

Valamint egy korább állásfoglalás is a kormányhivatal részéről  (Révész Pista gyűjtése)

és végül itt a teljes nyilatkozat szövege....

 

MOHOSZ Elnöksége nyilatkozata (Forrás: www.mohosz.hu)
Budapest, 2016. január 24.

A Magyar Országos Horgász Szövetség a részére kijelöléssel történő átengedéssel érintett halgazdálkodási vízterületek alhaszonbérbe adásának folyamata tárgyában ezúton tájékoztatja a Horgászokat és az Egyesületeket:

A korábbi, január 07-i közleményünkben rögzített 2015. december 31-i FM kijelöléses döntés több, mint 400, 2015. december 31-én lejáró hasznosítási ciklusú halgazdálkodási vízterület esetében egységesen 2030. 12. 31. napjáig biztosította a MOHOSZ halgazdálkodási haszonbérleti jogát, illetve a további állami tulajdonú vizekre is általánosan lehetővé tette azt.

E vizek közül mintegy 200 esetében a Minisztérium jogi, valamint területet, helyrajzi számokat, bejegyzett kötelmeket, egyes tulajdonosi-, természetvédelmi-, vízügyi hatósági előírásokat is érintő nyilvántartási felülvizsgálata január 20-án befejeződött, így e körben január 21-én nyílt meg a lehetőség a Szövetség előtt az alhaszonbérbe adásra. Erre a lehető legtöbb víz esetében 2016. február 01. napjával - a korábbi állami horgászjegyek érvényességi idejének lejártával - kerül sor, egy általános és nyilvános szövetségi alhaszonbérleti szerződés-minta kötelező alkalmazásával. A további, lezárult felülvizsgálatok után az újabb vizek esetében folyamatosan, a vizsgálat lezárását követően várhatóan 15 napon belül sor az alhaszonbérbe adásra.

A korábban elfogadott sarkalatos törvényi rendelkezés értelmében horgászati célú hasznosító, egyben alhaszonbérlő csak horgász szervezet (MOHOSZ tagszervezet, vagy tagszervezet horgász egyesülete), illetve ezen szervezetek társulása lehet. Az alhaszonbérlő egyben a halgazdálkodási jog jogosultja is, így joga és kötelessége is a felelős gazdálkodás, melyet a tulajdonos nevében eljáró állami szervek, a területileg illetékes Kormányhivatalok, valamint a MOHOSZ egyaránt jogosult ellenőrizni. A Balaton, mint különleges rendeltetésű vízterület esetében a halgazdálkodás továbbra is a BHG Zrt. szervezete által valósul meg, mely állami tulajdonú cég egyben a MOHOSZ speciális jogállású tagja is.

Maga az egységes alhaszonbérleti szerződés és annak jogszabályi-, valamint szövetségi szabályozási környezete konkrétan meghatározza azokat a halőrzésre, telepítésre, árképzésre, fenntartásra és fejlesztésre, valamint nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat, melyek betartása és betartatása kötelező, de ugyanakkor kellő mozgásteret is biztosít a hasznosítóknak. A Szövetség elkötelezett abban, hogy a jövőben a legtöbb tárgyi adat valódi információként nyilvános és egyben a horgászok által könnyen hozzáférhető legyen. Az átállás, valamint a vállalások részidős teljesítésének értékelésére valamennyi víz esetében első alkalommal 2016. november 30-ig, ezt követően pedig a halgazdálkodási tervvel egyezően, ötéves ciklusonként kerül sor.

A MOHOSZ az érintett vizek hasznosítása és hasznosítói esetében a legtöbb esetben előzetesen kikérte a helyi Önkormányzatok véleményét is, mivel nélkülük jelentősebb horgászturisztikai fejlesztés nem képzelhető el, továbbá az esetek jelentős részében a vízparti ingatlanok, a megközelítési lehetőséget nyújtó utak is önkormányzati tulajdonban állnak, így a konstruktív együttműködés elsősorban a horgászok érdekét szolgálja.

Az előzetes egyeztetések után szintén folyamatban van a horgászcéllal hasznosított vizekre vonatkozó természetvédelmi és vízügyi előírások, fizetési kötelezettségek egységesítését megcélzó keret-megállapodás megkötése is az illetékes Minisztériumokkal, ahol a különböző hasznosítói jogok és a kötelességek arányosítása, egységesítése és egyensúlyba kerülése a kitűzött szövetségi cél.

Végül az itt már leírt előzetes lépések után, objektív módon és ellenőrzött adatok alapján dönteni kellett a Szövetségnek azokban az esetekben is, ahol egy adott vízre egynél több horgászszervezet pályázott a hasznosításra.

Miként talán érzékelhető, a megfontolt döntésekhez megfelelő idő, továbbá az ahhoz szükséges előzetes információk bevárása is szükséges, de kijelentjük, hogy a MOHOSZ a Földművelésügyi Minisztériummal együttműködve mindent megtett és meg is tesz a horgászokat közvetlenül érintő döntések felgyorsítása érdekében.

A már meghozott szövetségi döntések a www.mohosz.hu weblapra, a „Vízterületek” rovatba folyamatosan (24 órán belül) felkerülnek, s e közlemény kiadásával egyidőben az első 183 db halgazdálkodási vízterület hasznosítási adatai már meg is tekinthetők.

A korábbi szövetségi egyeztetéseknek megfelelően kialakított és gyártásra előkészített, vagy már legyártott, egységesen 2017. január 31-ig érvényes területi jegyek kiadása ezen vizek esetében haladéktalanul megkezdődhet, így 2016. február 01-től a jelenleginél szélesebb körű, a területi jegyen meghatározott halelviteli lehetőséget is kínáló sporthorgászatnak reményeink szerint már leginkább csak az időjárás lehet akadálya.

MOHOSZ Elnöksége
Budapest, 2016. január 24.

 

Elérhetőség

Halásztelki Sporthorgász, Szabadidő- és Vízisport Egyesület

carixiad@gmail.com

2314 Halásztelek, Dózsa György u. 1-3.
Egyesületi nap: LÁSD AZ ESEMÉNYNAPTÁR MENÜPONTBAN
Keressetek minket az alábbi telefonokon vagy e-mailban!

Engedélyek és állami jegy:
Halmai Csaba elnök, 06-30-9427-556
Révész István titkár, 06-30 599-0648
Szőllősi Tibor, 06-30-410-0554

Adószám: 18706206-1-13

https://www.facebook.com/groups/1229219717454322

Keresés

Az oldal folyamatosan frissül!

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode