Szabadidő- és Vízisport Egyesület

KÉT KÖZLEMÉNY... KINEK LESZ IGAZA?

2016.01.16 10:04

Biztosan hallottátok a vízhasznosítási haszonbérleti jogok körüli keringő híreket....

Ime egy kis közlemény adalék.  Sajnos még mi sem tudunk semmi konkrétumot, a Pest megyei szövetségben is nagy a csönd, sőt még a weblapjuk sem működik....

Remélem a közgyűlésre már konkrét dolgokkal tudunk előállni.

 

Addig is....  a közleményeket váltotatás nélkül közlöm (az internetről szedtem le őket)

Halmai Csaba

 

A MOHOSZ közleménye 2016. január 7.

 

A Magyar Országos Horgász Szövetség az egységes állami horgászokmányok kiadása és a vizek haszonbérletének tárgyában ezúton tájékoztatja a Horgászokat és az Egyesületeket:

Az új egységes állami horgászokmányok első kontingense legyártásra és a tagszervezetek között kiosztásra került. Miután a MOHOSZ az országos forgalmazásra vonatkozó szerződést megkötötte, a mai napon elkészültek és a tagszervezetek felé eljuttatásra kerültek az egységes albizományosi és forgalmazói megbízási szerződési minták, valamint a NÉBIH biztosította a forgalmazást biztosító SZÁK-rendszer azonosítóit és kódjait is. Az okmányok értékesítése a szerződések aláírása után haladéktalanul megkezdhető és a továbbiakban folyamatosan biztosított.

Külön is jelezzük, hogy a nem „MOHOSZ-családba” tartozó horgász egyesületek tagjai a megkötendő szerződések alapján valamennyi értékesítési ponton jogosultak az egységes állami horgászokmány megvásárlására.

A Magyar Országos Horgász Szövetség a tárgyi jogszabályok megjelenését követően, 2015 decemberében szabályszerűen benyújtotta a kijelölés útján történő haszonbérbe vételre irányuló kérelmét valamennyi, az év végével lejáró haszonbérlettel rendelkező állami tulajdonú nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogára.

A Földművelésügyi Minisztérium a kérelmekre a döntést 2015. december 31-én meghozta, így a MOHOSZ lett e vizek döntő többsége esetében 2016. január 01-jétől a halgazdálkodási jog haszonbérlője 15 évre.

Jelenleg a szövetségi döntéseknek megfelelő alhaszonbérleti szerződéses rendszer kidolgozása folyik, mely szerződések alapján a MOHOSZ tagszervezetei és a tagszervezetek horgász egyesületei lesznek alhaszonbérlőként a vizek további felelős hasznosítói, halgazdálkodási jogosultjai.

Mivel a fentiek alapján jelenleg e vizeken nincs halgazdálkodási jogosult, így az a horgász, akinek 2016. január 31-ig érvényes régi állami horgászjegye és fogási naplója van, vagy a napokban az új egységes állami horgászokmány kerül részére kiadásra, a hatályos jogszabályok alapján és azok feltételeit teljesítve ezen okmányok birtokában jogszerűen horgászhat a vizeken, de őshonos halat nem tarthat meg (csak idegenhonos hal kifogását valósíthatja meg) és minden egyéb horgászatra vonatkozó feltételt teljesítenie kell.

Az állami halőri szolgálat és a vizek régi-új hasznosítói fokozottan ellenőrzik majd a vizeket és vízpartokat, védve a halállományt a jogellenes halászati, horgászati tevékenységtől.

Várhatóan 2016. január végére az alhaszonbérleti szerződések valamennyi vízen megkötésre kerülnek és az új hasznosítói területi jegyek jogszerű kiadásával a horgászat már újra a régi feltételek között, de az érintett vizeken már kereskedelmi halászat nélkül, az állomány regenerációjának, fejlődésének tartós lehetőségével folyhat tovább.

 

A Közép-dunai Hal Kft. közleménye 2016. január 6.

 Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormányhivatalhoz az alábbi szövegezésű jogfenntartó nyilatkozatot küldtük meg :

„A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhtv.) módosításáról rendelkező 2015. évi CLXXXIV. törvény 5. §-a egyértelműen rögzítette, hogy azon nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetében, melyen a haszonbérleti szerződés 2015. december 31-ig megszűnik és az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő haszonbérbe adása, vagy vagyonkezelési szerződés útján történő átengedése nem valósul meg, - amennyiben a haszonbérlő legkésőbb 2015. december 31-ig nem kezdeményezi a haszonbérleti szerződés megszüntetését, illetve a halgazdálkodási jog gyakorlásáról nem mond le - a haszonbérleti szerződés időtartamának meghosszabbított hatálya 2016. december 31.

A Hhtv.-t módosító törvényt az Országgyűlés november 17-én fogadta el, és a rendelkezések november 27-én hatályba is léptek a Hhtv. 74. § (9) bekezdéseként. Ezek a szabályok nem adnak mérlegelési lehetőséget a halgazdálkodásért felelős miniszter részére abban a vonatkozásban, hogy a törvényi feltételek fennállása esetén meg akarja-e hosszabbítani a lejáró/lejárt halászati haszonbérleti szerződést, avagy sem. A miniszternek természetesen törvényes joga lett volna az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel való haszonbérbe adásának, vagy vagyonkezelési szerződés útján való átengedésének 2015. december 31-ig történő megvalósítása. E határidő eredménytelen eltelte esetén azonban a korábbi haszonbérleti szerződések a törvény erejénél fogva csak 2016. december 31-én járnak le.

Figyelemmel a Hhtv. hatályos előírásaira, valamint arra, hogy a Közép-dunai Hal Kft. nem kezdeményezte a haszonbérleti szerződés megszüntetését és a halgazdálkodási jog gyakorlásáról sem mondott le, a Kft. nevében bejelentem, hogy a mellékletben felsorolt halgazdálkodási vízterületek vonatkozásában továbbra is élni kívánunk a haszonbérleti szerződéssel átengedett halgazdálkodási jogunkkal.”

Tájékoztatásul közöljük, hogy jogainknak  megsértése esetén bírósághoz fordulunk; az érintett vizekre szólóan, a nem a Kft. által kiadott területi engedélyeket érvénytelen okiratoknak tekintjük; kiadójuk és felhasználójuk ellen szabálysértési és kártérítési eljárást kezdeményezünk.

Tisztelettel: Szilágyi István ügyvezető

Elérhetőség

Halásztelki Sporthorgász, Szabadidő- és Vízisport Egyesület

carixiad@gmail.com

2314 Halásztelek, Dózsa György u. 1-3.
Egyesületi nap: LÁSD AZ ESEMÉNYNAPTÁR MENÜPONTBAN
Keressetek minket az alábbi telefonokon vagy e-mailban!

Engedélyek és állami jegy:
Halmai Csaba elnök, 06-30-9427-556
Révész István titkár, 06-30 599-0648
Szőllősi Tibor, 06-30-410-0554

Adószám: 18706206-1-13

https://www.facebook.com/groups/1229219717454322

Keresés

Az oldal folyamatosan frissül!

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode