Szabadidő- és Vízisport Egyesület

Hozzászólás

Dátum 2016.02.16
Feladó Révész Pista!
Tárgy Re:Re:2016-os engedély árak.Tervezett!

Az Ercsi Kinizsi HE holnapjáról vettem le! Üdv: Pista!


Dátum 2016.02.04
Feladó Révész Pista
Tárgy Új viztér kód

Itt az új viztér kód 0702011,a területi jegyekről !február-8 után várható információ !

Dátum 2016.02.05
Feladó Szabó István
Tárgy Re:Új viztér kód

Na, ez a szám egy picit hosszabb az előzőnél, de remélhetőleg még belefér az új fogási naplóba.Jó hogy már legalább tudjuk ki a vízkezelő, és ameddig lesz "területi" , lehet horgokat kötni,szereléket csinálni,beszerezni a legfrissebb tutti horgász-cuccokat és várni az újbóli találkozást a DUNÁVAL !

Dátum 2016.02.07
Feladó Halmai Csaba
Tárgy Re:Re:Új viztér kód

... jó kérdés, hogy mikor lesz területi, mert most éppen egymásnak szólógatnak be a társ vízkezelők... :-((((
lásd hírek között.

Dátum 2016.02.02
Feladó Révész Pista
Tárgy Új Viz kezelő!

Duna
(1630-1564 fkm közötti szakasza
és mellékágai)
HE Fejér MSZ és HVDSZ
közös hasznosítása
2016.02.01.

Dátum 2016.01.21
Feladó Révész Pista
Tárgy Jó Magyar Törvény!

Most meg nyertem! vagy nem nyertem! Vajon készül-e halgazdálkodási terv! 500db kecsege telepitéssel ekkora szakaszra be se adnám!

Dátum 2016.01.21
Feladó Révész Pista
Tárgy 2015 clxxxiv törv.

2015. évi CLXXXIV. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról*
1. § A halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a  továbbiakban: Hhvtv.) 22.  § (3)  bekezdése
a következő e) ponttal egészül ki:
(A halgazdálkodási jog jogosultja:)
„e) a  kijelölés útján történő haszonbérletben álló halgazdálkodási jog alhaszonbérbe adásának esetében
az alhaszonbérlő.”
2. § A Hhvtv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Az államot megillető halgazdálkodási jog átengedhető
a) a 16. § (6) bekezdése szerint nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén vagyonkezelési szerződéssel
aa) költségvetési szerv részére,
ab) az  állam 100%-os tulajdonában álló olyan gazdálkodó szervezet részére, amely alapító okiratában vagy
jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja azt hasznosítani vagy
b) az a) pontba nem tartozó nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén haszonbérleti szerződéssel
ba) a  miniszter általi kijelölés útján a  horgászok és a  horgász egyesületek országos érdekképviseletét és
koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet részére,
bb) nyilvános pályáztatás útján természetes személy vagy jogi személy részére.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában meghatározott szervezet a  halgazdálkodási jogot tagszervezete,
tagszervezetei, tagszervezetének vagy tagszervezeteinek tagegyesülete, tagegyesületei részére alhaszonbérbe
adhatja. Az  alhaszonbérbe adás nem érinti az  (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában meghatározott szervezetnek
a haszonbérbe adóval szemben fennálló kötelezettségeit.
(3) A  miniszter az  állam nevében eljárva jogosult az  új haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés
hatálybalépéséig, de legfeljebb egy évig terjedő időre meghosszabbítani a  nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületre létrejött haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés hatályát, amennyiben a  haszonbérlő vagy
a  vagyonkezelő a  haszonbérleti vagy vagyonkezelői szerződés megszűnése előtt legalább 15 nappal nem
kezdeményezi a haszonbérleti vagy vagyonkezelői szerződés megszüntetését.”
3. § A Hhvtv. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  halgazdálkodási jog haszonbérbe adása – a  24.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában, valamint
a (2) bekezdésben szereplő kivétellel – nyilvános pályázat útján történik.”
4. § A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 37. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„37. az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának
részletes feltételeit.”
5. § A Hhvtv. 74. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Azon nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetében, melyen a  haszonbérleti szerződés
2015.  december  31-ig megszűnik és az  államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő haszonbérbe
adása, vagy vagyonkezelési szerződés útján történő átengedése nem valósul meg, – amennyiben a  haszonbérlő
legkésőbb 2015. december 31-ig nem kezdeményezi a  haszonbérleti szerződés megszüntetését, illetve
a  halgazdálkodási jog gyakorlásáról nem mond le – a  haszonbérleti szerződés időtartamának meghosszabbított
hatálya 2016. december 31. A  meghosszabbítás időtartamára vonatkozóan a  haszonbérlő halgazdálkodási terv
készítésére kötelezett.”
6. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el

Dátum 2016.01.12
Feladó Révész Pista
Tárgy Közlemény!

A Földművelésügyi Minisztérium a kérelmekre a döntést 2015. december 31-én meghozta, így a MOHOSZ lett e vizek döntő többsége esetében 2016. január 01-jétől a halgazdálkodási jog haszonbérlője 15 évre.

Jelenleg a szövetségi döntéseknek megfelelő alhaszonbérleti szerződéses rendszer kidolgozása folyik, mely szerződések alapján a MOHOSZ tagszervezetei és a tagszervezetek horgász egyesületei lesznek alhaszonbérlőként a vizek további felelős hasznosítói, halgazdálkodási jogosultjai.

Mivel a fentiek alapján jelenleg e vizeken nincs halgazdálkodási jogosult, így az a horgász, akinek 2016. január 31-ig érvényes régi állami horgászjegye és fogási naplója van, vagy a napokban az új egységes állami horgászokmány kerül részére kiadásra, a hatályos jogszabályok alapján és azok feltételeit teljesítve ezen okmányok birtokában jogszerűen horgászhat a vizeken, de őshonos halat nem tarthat meg (csak idegenhonos hal kifogását valósíthatja meg) és minden egyéb horgászatra vonatkozó feltételt teljesítenie kell.

Az állami halőri szolgálat és a vizek régi-új hasznosítói fokozottan ellenőrzik majd a vizeket és vízpartokat, védve a halállományt a jogellenes halászati, horgászati tevékenységtől.

Várhatóan 2016. január végére az alhaszonbérleti szerződések valamennyi vízen megkötésre kerülnek és az új hasznosítói területi jegyek jogszerű kiadásával a horgászat már újra a régi feltételek között, de az érintett vizeken már kereskedelmi halászat nélkül, az állomány regenerációjának, fejlődésének tartós lehetőségével folyhat tovább.

Dátum 2016.01.16
Feladó Szabó István
Tárgy Re:Közlemény!

Már elég régóta elolvasok minden ,főleg Dunával kapcsolatos, közleményt,és a lényeg amit leszűrtem az hogy még mindig nem tudjuk ki lesz a volt Közép Dunai Halászati KFT által 75 folyam kilométer szakaszán az "ÚJ" vagy netán a RÉGI ? haszonbérleti tulajdonos!Így, ameddig nincs hivatalos határozat, sajnos nem tudjuk ki az aki majd területi jegy eladására jogosult, remélhetőleg a hónap végi gyűlésig egyértelműbb lesz a helyzet !!!
Egyébként ma egy jót pecáztam, sajnos eredmény nélkül !!!

Dátum 2015.12.31
Feladó Révész Pista
Tárgy Mohosz KözleménySzűcs Lajos a legfontosabb változásnak nevezte, hogy 2016-tól megszűnik a kereskedelmi célú halászat Magyarország természetes vizein. Mint az MTI-nek felidézte, korábban a természetes vizek vegyes hasznosításban voltak, a halászati szövetkezetek és horgászszervezetek gyakorolták a halgazdálkodási jogokat. A felek közötti “régi vitának vet véget, hogy a törvény a horgászati célú hasznosítást preferálja jövő évtől”- mondta. Az új szabályozás lehetőség szerint a horgászszervezetek kezébe adja e vizek halgazdálkodási jogát – emelte ki.
A Mohosz honlapján olvasható közlemény szerint 2016. január elsejével közel 700 nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási jogának haszonbérleti szerződése lejár. Mint írták, “a közelmúlt többpárti egyetértéssel, 92,5 százalékos támogatottsággal elfogadott sarkalatos törvényi módosítás eredményeként, a Mohosz kijelölési eljárással tudja majd a vizek döntő részének a hasznosítását megkapni tizenöt évre”. Szűcs Lajos megjegyezte, ezeken a vizeken az állományszabályozó és az idegenhonos halfajok halászata komoly ellenőrzés mellett továbbra is folytatódik. Ugyancsak változás, hogy január elsejétől forgalomba kerül az egységes állami horgászati okmány, amely az eddigi magyar-, angol- és német nyelvű állami horgászjegyeket, az érvényesítő bélyegeket, az állami és számos helyen a speciális vízterületi fogási naplókat váltja ki. Az eddigi öt-hat okmány, nyomtatvány eggyé válik, felgyorsítva az ügyintézést is – hangsúlyozta Szűcs Lajos. Felhívta a figyelmet, hogy az egyesített állami horgászjegyet és fogási naplót már kizárólag a Mohosz adhatja ki.
2016. folyamán a szövetség szeretne áttérni a kártyaalapú horgászengedélyek kiadására, amelyet megvásárolni, illetve a fogási eredménynaplót kitölteni is mobiltelefonos alkalmazás segítségével lehet majd – mondta Szűcs Lajos. Az elnök arról is beszámolt, hogy a halfogáshoz szükséges horgászfelszerelések megvásárlása néhány tízezer forintos kiadást jelent, az éves állami horgászjegy pedig 2200 forintba kerül, amely azonban magában még nem jogosít fel horgászatra. Ehhez az adott vízterületen napi-, hetijegy vagy éves területi engedély váltása, valamint helyi horgászegyesületi tagság is szükséges.

Dátum 2015.12.30
Feladó Szabó István
Tárgy VÉGE

Vége van az idei horgászatomnak,szerencsére a horgász év csak január 31-én zárul, egy gyönyörű tavaszias meg egy rohadt szeles nappal.Az eredmény sajnos mindkét nap fogás szempontjából azonos volt,megúsztam kapás nélkül.A túloldalon, ha igaz, Pisti meg Antika barátom szép halakat fogtak.Ezúton is kívánok mindenkinek jó egészséget,találkozzunk sokszor a Duna-parton , BUÉK !!!

Dátum 2015.12.27
Feladó Szabó István
Tárgy Remény

Egy igen hosszúra sikeredett István nap után, még hozzám képest is elég késői kezdés után, a mai nap ismét sikerült egy majdnem 2-es balint becsapni, remélem nem az utolsót az idei évben !Ha egy picit jobban magamhoz térek, teszek fel majd képet is, addig is minden horgásztársnak görbüljön, gyertek a Duna partra, ha pedig nem, BUÉK, és találkozunk a jövő évben !!!

Dátum 2015.12.22
Feladó Vezetőség!
Tárgy Évzáró.

Boldog Békés Karácsonyt és Boldog új évet minden Egyesületi tagnak!

A vezetőség!

Dátum 2015.12.07
Feladó Szabó István
Tárgy Adventek a Dunán

Habár mostanában elég zord az időjárás, a szenvedélyes horgászok nem ismernek lehetetlent,kitartanak kedvenc hobbijuk mellet.Hetek óta majd minden hétvégén lent voltunk Pisti barátommal a vízen, és mondhatom nem potyára, elég szép halak kerültek horogra.Fenéken jött márna,dévér és jász, pergetve sajnos jó ideje nem fogok mást balinon kívül,eltűntek a csukák és a süllők a zónából .A fotókon most halak nem szerepelnek, van ellenben egy Mikulás és egy Krampusz, a karácsonyi üdvözletig remélem újabb sikerekről tudok beszámolni.

Dátum 2015.10.17
Feladó Szabó István
Tárgy Csizma avatás

Folt hátán folt, talán ez a jellemző a régi csizmámra.Most, hogy már picit hűvösebb az idő, elszántam magam és rendeltem egy Ron Thomson combcsizmát, amelyet ma sikeresen fel is avattam. Az első halam 9, 30 -kor jelentkezett, ő 1,96 kg. volt, a következő 9 45-kor, ő lehetett a bandanagy mert kerek 4 kg. volt, zárásként egy rontott kapás után még jött egy 2,20 -as is, mindannyian balinok voltak.Remélem sikerül a képeket feltenni az oldalra,holnap ha nem zuhog,ismét kinn leszek!!!

Dátum 2015.08.03
Feladó Szabó István
Tárgy Kánikula

Az elmúlt hetek hősége csak az esti pergetést tette nekem lehetővé és mondhatom elég sok élményben volt részem.Rendesen felavattam az új botomat,fogtam(végre) domit,balint rengeteget,nagy jászkeszeget,harcsát és még márnát is ,kimondottan süllős wobblerrel. A hétvégék a nappali pecát jelentették,egy hete egy kb. 1 m-s csuka ugrott meg a kezemből, tíz percig utána csak remegtem.A "kis" tesóját most vasárnap sikerült partra emelni, 72 cm. és 3,48 kg., ő már fotón is szerepel.

Dátum 2015.07.27
Feladó Szabó István
Tárgy Ritka élmény

Tombol a nyár, mindenki pecázik( vagy csónakázik) és az eredmények sem maradnak el ahogy hallom.Én egy ritka élményről szeretnék beszámolni, ehez hasonló csak a Duna-Deltában ért,még abban az időben amikor évente lejártunk a Szent-Györgyi ágra.Péntek este még jóformán ki sem mentek a fürdőzők a vízből és máris bejelentkezett az első balin, egy kb. 1,5-s.A következő 35 perc gyakorlatilag non-stop fárasztás volt, összesen 12 darabot fogtam, 1,5 és 2,5 kg. között, jó messziről kellett kihozni őket.A súly az saccolva volt, mert egy kivételével,minden halat visszaengedtem.Gondoltam hogy talán a másnapra beígért vihar turbózta fel őket és rá akartam próbálni a süllőkre is, de sajnos az utolsó dobásnál sikerült egy szép nagy "madárfészket " összehozni, így a pecát abbahagytam 22 órakor.Soha rosszabbat, görbüljön mindenkinek, most enyhült az idő, lehet menni pecázni nappal is !!!

Dátum 2015.06.10
Feladó HCs
Tárgy fotók

...és ismét új fotók érkeztek... le a kalappal!

Dátum 2015.06.08
Feladó Révész Pista
Tárgy Reggeli fürdés ruhástól!

Hajnali 03-tól 07-ig 6 db keszeg,és 3- beszakadás majd egy óra kapástalanság. Közben gyönyörű halfordulások az etetésen ez jó jel gondoltam magamba! Majd egy erőteljes húzás után bevágás, 15 perc után egy 4,90-es tőves! Derékig gázoltam a vizben a belógó fák miatt hogy le ne akadjon ez volt fél kilenckor. Rá fél órára jött a nagyobbik botvivős kapással ezzel már 45 percig sétáltam néha mellig érő vizben,bajban voltam mert nem volt nálam megfelelő méretű szatyor a vödröm meg a többi halakkal volt tele,de amúgy se fért volna bele! A súlya 11,90 hossza 69 cm, körmetszete 70cm. CSabának meg még egyszer megköszönöm hogy lesietett ki segiteni,ha bár kellemetlenül érzem magam mert komácska az önzetlen sgitségnyujtás közben dobott egy hátast a sáros rekettyésben.Tehát eggyel jövök csaba!

ui. A pontyok tele voltak ikrával!

Üdv mindenkinek! Révész Pista

Dátum 2015.06.09
Feladó Szabó István
Tárgy Re:Reggeli fürdés ruhástól!

Habár én pergető horgász vagyok alapvetően, de azért ezek a halak mindenki szívét megdobogtatják,nagy gratula !!! Mellesleg, egy kis sampont nem kentél magadra, ha már ilyen korán megfürdőztél ??? !!!

Dátum 2015.06.10
Feladó Ildikó
Tárgy Re:Reggeli fürdés ruhástól!

Nagy-nagy gratula ho-ho-nak, segítőnek egyaránt :)

Dátum 2015.06.08
Feladó Halmai Csaba
Tárgy halak

Révész Pista pontya 11,5 kg-volt... gyönyörködjetek benne a fényképgalériában... már a hazahozásban való segítés is nagy élmény volt.

Dátum 2015.06.07
Feladó Halmai Csaba
Tárgy Csónak

Régi tervem vált valóra... elkészült a csónakom amit a körtésnél próbáltunk ki... fotók a galériában.
Szuper élmény volt!

Dátum 2015.06.07
Feladó Szabó István
Tárgy Re:Csónak

Nagy gratula, remélem majd sok horgászélménynek lesz részese ! Azt láttam hogy vízen 36, de aszfalton mennyi ? amikor találkoztunk elfelejtettem a radart bekapcsolni !!!

Dátum 2015.06.01
Feladó Anti
Tárgy idei első

Az előző áradásnál akkora dévér csapat ívott a körtésnél amilyet régen láttam.Igazi darabos példányok voltak. A mostani nagy víz, zuhogó esőnél adta a karikákat.Szombaton a paducok örjitettek fenéken nagyon rafkós kapásokkal jelentkeztek ,ha időben akasztottam,igazi szép példányok akadtak. Vasárnap a csőnél horgásztunk,Pityu tarolt, én megúsztam két kapással,meg egy szakítással.Az ívással igaza lehet Révész Pistinek,a jász és paduc üres, a karika és a dévér tele van ikrával.Pontyot idén még nem fogtam ,láttam viszont szép mozgást a csőnél. Vége a tilalomnak ,hajrá pecások ,irány a Duna !! Jó fogást mindenkinek .Üdv .Anti

 

Elérhetőség

Halásztelki Sporthorgász, Szabadidő- és Vízisport Egyesület

carixiad@gmail.com

2314 Halásztelek, Dózsa György u. 1-3.
Egyesületi nap: LÁSD AZ ESEMÉNYNAPTÁR MENÜPONTBAN
Keressetek minket az alábbi telefonokon vagy e-mailban!

Engedélyek és állami jegy:
Halmai Csaba elnök, 06-30-9427-556
Révész István titkár, 06-30 599-0648
Szőllősi Tibor, 06-30-410-0554

Adószám: 18706206-1-13

https://www.facebook.com/groups/1229219717454322

Keresés

Az oldal folyamatosan frissül!

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode